Back

Aanmelden

De cursist dient zich voor de sluitingsdatum aan te melden. Een aanmelding is definitief na betaling van het cursusgeld

Annuleren

  • Bij annuleren voor sluitingsdatum ontvangt de cursist het volledige cursusbedrag retour
  • Bij annulering na sluitingsdatum ontvangt de cursist niets terug.

Cursus gaat niet door

Er kunnen zich situaties voordoen dat de cursus niet doorgaat b.v. bij te weinig deelnemers, corona-maatregelen enz. In deze situatie krijgt de cursist het volledige cursusbedrag terug.